Menu


Forside
Personale
Sdan finder du frem
Praktisk Information
Om Peter Thornval
Billeder fra klinikken
Formalia

Indberet en utilsigtet hændelse

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Både patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet.
Du kan klage over:

  • Den sundhedsfaglige behandling, du har fået
  • Brud på dine rettigheder som patient.

Ved formel indkommen klage (via Regionen eller Patientombuddet) går klagen direkte til den ansvarlige læge i lægehuset samt den medarbejder klagen omhandler - læs mere her.

Patienterstatning

Har du fået en skade, som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.
Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning – læs mere her

Patientkontoret

Hos Patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient.
Du kan ringe på tlf.: 7841 0444
Mandag:                kl.   9-12
Tirsdag til fredag: kl. 10-12
Onsdag kl.              kl. 10-12
samt                       kl. 14-15.30

Desuden kan du skrive til:
Patientkontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg
eller sende sikker post på borger.dk.

Du kan også mødes med en Patientvejleder. Kontakt patientkontoret  for at aftale nærmere.

Privatlivspolitik

Du finder vores privatlivspolitik her.

  Øjenlæge Peter Thornval | Slotsgade 4, 1. sal | 8900 Randers C | Tlf: 87 11 71 30 | Fax: 86 40 30 79 | thornval@speciallaege.dk